22. 10. 2020  17:43 Sergej
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PECIAR, M. -- MACHO, O. -- PECIAR, P. -- ŠVEC, P. Výskum prípravy mixu dvojkomponentnej práškovej zmesi: výskumná správa č. 40/2019 pre Keydesign s.r.o. Bratislava: SjF STU, 2019. 17 s.

Originální název:
Výskum prípravy mixu dvojkomponentnej práškovej zmesi: výskumná správa č. 40/2019 pre Keydesign s.r.o.
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav procesného inžinierstva
Ústav technológií a materiálov
Druh publikace:
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
ISBN:
Nakladatel:
SjF STU
Místo vydání:
Bratislava
Rok vydání: 2019
Počet stran:
17
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace:
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
2019
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
29.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)