22. 9. 2019  10:11 Móric
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PECIAR, M. -- MACHO, O. -- PECIAR, P. -- ŠVEC, P. Výskum prípravy mixu dvojkomponentnej práškovej zmesi: výskumná správa č. 40/2019 pre Keydesign s.r.o. Bratislava: SjF STU, 2019. 17 s.

Originální název: Výskum prípravy mixu dvojkomponentnej práškovej zmesi: výskumná správa č. 40/2019 pre Keydesign s.r.o.
Anglický název:
Autor: prof. Ing. Marián Peciar, PhD. (30%)
Ing. Oliver Macho, PhD. (30%)
doc. Ing. Peter Peciar, PhD. (30%)
prof. Ing. Pavol Švec, PhD. (10%)
Pracoviště: Ústav procesného inžinierstva
Ústav technológií a materiálov
Druh publikace: monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
ISBN:
Nakladatel: SjF STU
Místo vydání: Bratislava
Rok vydání: 2019
Počet stran: 17
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Poslední změna: 29.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)