21. 9. 2019  3:21 Matúš
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PECIAR, M. -- MACHO, O. -- PECIAR, P. -- ŠVEC, P. Výskum prípravy mixu dvojkomponentnej práškovej zmesi: výskumná správa č. 40/2019 pre Keydesign s.r.o. Bratislava: SjF STU, 2019. 17 s.

Originálny názov: Výskum prípravy mixu dvojkomponentnej práškovej zmesi: výskumná správa č. 40/2019 pre Keydesign s.r.o.
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. Marián Peciar, PhD. (30%)
Ing. Oliver Macho, PhD. (30%)
doc. Ing. Peter Peciar, PhD. (30%)
prof. Ing. Pavol Švec, PhD. (10%)
Pracovisko: Ústav procesného inžinierstva
Ústav technológií a materiálov
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN:
Vydavateľ: SjF STU
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2019
Počet strán: 17
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Posledná zmena: 29.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)