8. 12. 2019  0:54 Marína
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PRIBULOVÁ, A. -- BARICOVÁ, D. -- FUTÁŠ, P. -- EPERJEŠI, Š. -- POKUSOVÁ, M. Cupola Furnace Slag: Its Origin, Properties and Utilization. International Journal of Metalcasting, 13. s. 627--640.

Originální název: Cupola Furnace Slag: Its Origin, Properties and Utilization
Slovenský název:
Autor: Alena Pribulová (29%)
Dana Baricová (25%)
Peter Futáš (25%)
Štefan Eperješi (1%)
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. (20%)
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: International Journal of Metalcasting
Číslo svazku (ročník): 13
Od strany: 627
Do strany: 640
Počet stran: 14
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: kuplová pec, troska, cupola furnace slag
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
Poslední změna: 13.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

International Journal of Metalcasting. 2019.

Originální název: International Journal of Metalcasting
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 03.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)