12. 11. 2019  19:59 Svätopluk
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PRIBULOVÁ, A. -- BARICOVÁ, D. -- FUTÁŠ, P. -- EPERJEŠI, Š. -- POKUSOVÁ, M. Cupola Furnace Slag: Its Origin, Properties and Utilization. International Journal of Metalcasting, 13. s. 627--640.

Originálny názov: Cupola Furnace Slag: Its Origin, Properties and Utilization
Slovenský názov:
Autor: Alena Pribulová (29%)
Dana Baricová (25%)
Peter Futáš (25%)
Štefan Eperješi (1%)
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. (20%)
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: International Journal of Metalcasting
Číslo zväzku (ročník): 13
Od strany: 627
Do strany: 640
Počet strán: 14
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: kuplová pec, troska, cupola furnace slag
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
Posledná zmena: 13.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

International Journal of Metalcasting. 2019.

Originálny názov: International Journal of Metalcasting
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)