23. 10. 2020  11:52 Alojza
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KRÁLIK, M. -- JERZ, V. Solving selected problems with ultrasonic surface strengthening of metal components. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 22--28. ISBN 978-3-0357-1515-6.

Originální název:
Solving selected problems with ultrasonic surface strengthening of metal components
Slovenský název:
Autor:
doc. Ing. Marián Králik, CSc. (50%)
doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc. (50%)
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Druh publikace:
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník:
Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V)
Podnázev:
Od strany: 22
Do strany:
28
Počet stran: 7
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vědní obor:
Klíčová slova:
slovenština: Machining
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Poslední změna:
13.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019. ISBN 978-3-0357-1515-6.

Originální název:
Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V)
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-3-0357-1515-6
Nakladatel:
Trans Tech Publications
Místo vydání:
Zurich
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 18.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)