23. 10. 2019  6:53 Alojza
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRÁLIK, M. -- JERZ, V. Solving selected problems with ultrasonic surface strengthening of metal components. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 22--28. ISBN 978-3-0357-1515-6.

Originálny názov: Solving selected problems with ultrasonic surface strengthening of metal components
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Marián Králik, CSc. (50%)
doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc. (50%)
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V)
Podnázov:
Od strany: 22
Do strany: 28
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: Machining
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019. ISBN 978-3-0357-1515-6.

Originálny názov: Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V)
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD. (95%)
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. (5%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-3-0357-1515-6
Vydavateľ: Trans Tech Publications
Miesto vydania: Zurich
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)