15. 9. 2019  7:36 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GULANOVÁ, J. -- DUNAJ, Š. -- GROSINGER, P. Application of a digitization procedure used for a design of an old-timer component. In Proceedings of CAD´19 : CAD Conference and exhibition. [S.l.]: CAD Solutions, 2019, s. 293--297.

Originálny názov: Application of a digitization procedure used for a design of an old-timer component
Slovenský názov:
Autor: Ing. Jana Gulanová, PhD. (34%)
Ing. Štefan Dunaj (33%)
Ing. Patrik Grosinger (33%)
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Proceedings of CAD´19 : CAD Conference and exhibition
Podnázov:
Od strany: 293
Do strany: 297
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: Reverse Engineering, reverzné inžinierstvo
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jana Gulanová, PhD.
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Proceedings of CAD´19 : CAD Conference and exhibition. [S.l.]: CAD Solutions, 2019.

Originálny názov: Proceedings of CAD´19 : CAD Conference and exhibition
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: CAD Solutions
Miesto vydania: [S.l.]
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)