31. 10. 2020  17:42 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GULANOVÁ, J. -- DUNAJ, Š. -- GROSINGER, P. Application of a digitization procedure used for a design of an old-timer component. In Proceedings of CAD´19 : CAD Conference and exhibition. [S.l.]: CAD Solutions, 2019, s. 293--297.

Originálny názov:
Application of a digitization procedure used for a design of an old-timer component
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Proceedings of CAD´19 : CAD Conference and exhibition
Podnázov:
Od strany:
293
Do strany:
297
Počet strán:
5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: Reverse Engineering, reverzné inžinierstvo
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
Ing. Jana Gulanová, PhD.
Posledná zmena:
13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Proceedings of CAD´19 : CAD Conference and exhibition. [S.l.]: CAD Solutions, 2019.

Originálny názov:
Proceedings of CAD´19 : CAD Conference and exhibition
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
CAD Solutions
Miesto vydania:
[S.l.]
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)