Jul 22, 2019   12:00 p.m. Magdaléna
Academic information system

Department of Steel and Timber Structures (FCE) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 21

PublicationsType of resultYearDetails
Behaviour of built-up column from thin-walled cold formed C-profiles
Horňák, Nikolas -- Baláž, Ivan
Správanie členeného stĺpa haly z tenkostenných za studena tvarovaných C-profilov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Car showroom in Piešťany
Filipová, Karin -- Magura, Martin
Autosalón v Piešťanoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Composite bridge over the river Ipeľ - integral alternative and standard alternative
Béber, Patrik -- Brodniansky, Ján
Spriahnutý most cez rieku Ipeľ - integrovaná alternatíva a štandardná alternatíva. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of multistorey office building at NFS
Miša, Marián -- Štujberová, Magdaléna
Návrh viacpodlažnej administratívnej budovy pri NFŠ. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of steel structure of hangar
Mojto, Maroš -- Štujberová, Magdaléna
Návrh oceľovej konštrukcie hangáru. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Hangar design
Jandurová, Darina -- Brodniansky, Ján
Návrh hangáru. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Manuals and codes for design assisted by FEM
Baláž, Ivan -- Koleková, Yvonna
Manuály a normy pre navrhovanie podľa MKP. In KYSEĽ, J. Statika stavieb 2019. Trnava: Spolok statikov Slovenska, 2019, p. 201--218. ISBN 978-80-89655-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Metal built-up members
Baláž, Ivan -- Koleková, Yvonna -- Moroczová, Lýdia
Kovové členené prúty. In KYSEĽ, J. Statika stavieb 2019. Trnava: Spolok statikov Slovenska, 2019, p. 219--224. ISBN 978-80-89655-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Multifunctional City hall in Trnava
Tomovič, Martin -- Magura, Martin
Mestská viacúčelová hala v Trnave. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Návrh mosta cez rieku Ipeľ - porovanie výhodnosti troch alternatívnych riešení
Lamprecht, Matúš -- Brodniansky, Ján
Návrh mosta cez rieku Ipeľ - porovanie výhodnosti troch alternatívnych riešení. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Odolnosti kovových I-prierezov namáhaných ohybom a krútením
Baláž, Ivan -- Koleková, Yvonna
Resistances of Metal I-Sections under Bending and Torsion. In World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Pedestrian Bridge in Nové Zámky
Gyarmatyová, Emese -- Sandanus, Jaroslav
Lávka cez Nitru v Nových Zámkoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Pružná kritická sila centricky tlačených prútov s asymetrickými a monosymetrickými prierezmi s rôznymi okrajovými podmienkami: parametrická štúdia
Kováč, Michal -- Baláž, Ivan
Elastic critical force of centrically loaded member with asymmetric and monosymmetric cross-sections at various boundary conditions: A parametric study. Engineering Structures, p. 329--344.
articles in magazines2019Details
Rámový členený prút namáhaný tlakom a ohybom s jedným koncom votknutým a druhým koncom voľným
Baláž, Ivan -- Koleková, Yvonna -- Moroczová, Lýdia
Battened built-up member under compression and bending with one end fixed and the other end free. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC PressTaylor & Francis Group, 2019, p. 21--27. ISBN 978-0-367-07509-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Sports City hall in Brezno
Slivka, Matúš -- Magura, Martin
Mestská športová hala v Brezne. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Správanie oceľových priehradových členených stĺpov
Baláž, Ivan -- Koleková, Yvonna -- Moroczová, Lýdia
Behaviour of steel laced built-up columns. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC PressTaylor & Francis Group, 2019, p. 29--35. ISBN 978-0-367-07509-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Správanie priehradových členených stĺpov z hliníkových zliatin
Baláž, Ivan -- Koleková, Yvonna
The behavior of laced built-up columns made of aluminum alloy. In Global Conference on Materials Science and Engineering (CMSE2018). Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Stabilita centricky tlačených prútov s jednoosovo symetrickým prierezom s rôznymi okrajovými podmienkami
Kováč, Michal -- Baláž, Ivan
Stability of centrically loaded members with monosymmetric cross-section at various boundary conditions. Journal of constructional steel research, 153. p. 139--152.
articles in magazines2019Details
Viewing Tower
Bodon, Lea -- Sandanus, Jaroslav
Vyhliadková veža. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Winter stadium Spisska Nova Ves
Staňa, Filip -- Slivanský, Miloš
Zimný štadión v Spišskej Novej Vsi. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Wooden apartment building in Galanta
Pappová, Liliana -- Sandanus, Jaroslav
Bytový dom v Galante. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details