23. 10. 2019  23:22 Alojza
Akademický informační systém

Oddelenie prevádzky (Dek SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VICIANOVÁ, S. -- GRAMBLIČKA, M. Štúdia provizórneho hradenia haťových polí. Diplomová práce. 2017.

Originální název: Štúdia provizórneho hradenia haťových polí.
Anglický název: The study of provisional damming of weirfields
Český název:
Autor: Ing. Silvia Vicianová
Ing. Miroslav Gramblička, PhD.
Pracoviště: Oddelenie prevádzky
Katedra hydrotechniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2017
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: vodné dielo, water construction, types of provisional damming of weirfields, typy provizórnych hradení haťových polí, provisional damming, provizórne hradenie
Rok uplatnění: 2017
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Silvia Vicianová
Poslední změna: 24.06.2017 22:25 (Import dat z knihovny)