22. 10. 2019  11:55 Sergej
Akademický informační systém

Oddelenie prevádzky (Dek SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GRAMBLIČKA, M. -- ORFÁNUS, M. Hydraulic research - concept applied on polder on the Myjava River. In Colloquium on Landscape Management 2017. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 73--77. ISBN 978-80-7509-532-9.

Originální název: Hydraulic research - concept applied on polder on the Myjava River
Slovenský název:
Autor: Ing. Miroslav Gramblička, PhD. (50%)
Ing. Martin Orfánus, PhD. (50%)
Pracoviště: Oddelenie prevádzky
Katedra hydrotechniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Colloquium on Landscape Management 2017
Podnázev:
Od strany: 73
Do strany: 77
Počet stran: 5
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: physical model, flood protection, polder, Myjava, functional object
Rok uplatnění: 2017
Rok odeslání: 2017
 
Záznam vložil: Ing. Miroslav Gramblička, PhD.
Poslední změna: 27.01.2018 22:22 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Colloquium on Landscape Management 2017. Brno: Mendel University in Brno, 2017. ISBN 978-80-7509-532-9.

Originální název: Colloquium on Landscape Management 2017
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-7509-532-9
Nakladatel: Mendel University in Brno
Místo vydání: Brno
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2017
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2017
Rok odeslání:
Poslední změna: 27.01.2018 22:22 (Import dat z knihovny)