14. 12. 2019  21:37 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ústav jazykov a športu (SjF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 13

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Analysis of the frequency of a goalkeeper´s individual playing activities without the ball in top level football
Honz, Oto -- Cepková, Alena
Analysis of the frequency of a goalkeeper´s individual playing activities without the ball in top level football. Journal of Physical Education and Sport, 19. s. 1556--1559.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Analýza závislosti medzi športovou úspešnosťou družstva v zápase a úrovňou kvality herných činností jednotlivca bez lopty brankárov vo futbale
Honz, Oto
Analýza závislosti medzi športovou úspešnosťou družstva v zápase a úrovňou kvality herných činností jednotlivca bez lopty brankárov vo futbale. In CEPKOVÁ, A. -- HORVÁT, M. Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 44--51. ISBN 978-80-227-4910-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
CLIL principles in vocational technical education
Lipková, Martina
CLIL principles in vocational technical education. Proceedings of the International Conference on Research in Humanities, s. 29--44.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Hydrodynamický odpor a tlak na špičke veslárskej lode/skifu
Žiška, Ján
Hydrodynamický odpor a tlak na špičke veslárskej lode/skifu. In CEPKOVÁ, A. -- HORVÁT, M. Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 104--110. ISBN 978-80-227-4910-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Is there an association between the back muscle strength and balance control in response to external perturbations?
Zemková, Erika -- Poór, Oliver -- Cepková, Alena
Is there an association between the back muscle strength and balance control in response to external perturbations?. International Journal of fitness, Health, Physical Education & Iron Games, 6. s. 9--13.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Mind-mapping as a tool techaning ESP/CLIL presentations
Kucharíková, Anna -- Lipková, Martina -- Lokajová, Jana
Mind-mapping as a tool techaning ESP/CLIL presentations. In Conference proceedings of the 12th international conference "Innovation in Language Learning". 1. vyd. Milano: Filodiritto Publisher, 2019, s. 1--6. ISBN 978-88-85813-80-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Tektonické mestá a nové informačné technológie: divergentné fragmenty z väčšieho celku
Paukov, Marián
Tektonické mestá a nové informačné technológie: divergentné fragmenty z väčšieho celku. Fraktál, 2. s. 118--125.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The shape of time in the photography of Jozef Sedlák
Paukov, Marián
The shape of time in the photography of Jozef Sedlák. European Journal of Media, Art & Photography, 7. s. 1.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The training and body strenghtening equipment for trunk muscles for people with lower back pain
Šooš, Ľubomír -- Cepková, Alena -- Uvaček, Marián
The training and body strenghtening equipment for trunk muscles for people with lower back pain. In International Journal of Trend in Research and Development. IJTRD, 2019: 2019, s. 56--59.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Uplatňovanie princípov CLIL na stredných odborných školách
Lipková, Martina
Uplatňovanie princípov CLIL na stredných odborných školách. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Bratislava: Ekonóm, 2019, s. 242--253. ISBN 978-80-225-4614-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Variable diagnostic and/or strengthening training equipment for the upper-body muscles
Šooš, Ľubomír -- Cepková, Alena
Variable diagnostic and/or strengthening training equipment for the upper-body muscles. In Human Systems Engineering and Design. Cham: Springer Nature Switzerland, 2019, s. 891--897. ISBN 978-3-030-02052-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta
Cepková, Alena -- Šooš, Ľubomír -- Uvaček, Marián
Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta. In CEPKOVÁ, A. -- HORVÁT, M. Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 22--26. ISBN 978-80-227-4910-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
12746
Cepková, Alena -- Šooš, Ľubomír -- Uvaček, Marián
12746. Športový edukátor, 12. s. 51--56.
články v časopisoch2019Podrobnosti