Ústav jazykov a športu (FME) - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

CEPKOVÁ, A. -- ŠOOŠ, Ľ. -- UVAČEK, M. Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta. In CEPKOVÁ, A. -- HORVÁT, M. Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava. Bratislava: Spektrum STU, 2019, p. 22--26. ISBN 978-80-227-4910-7.

Original name: Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta
English name:
Written by (author): Mgr. Alena Cepková, PhD. (34%)
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (33%)
Mgr. Marián Uvaček, PhD. (33%)
Department: Ústav jazykov a športu
Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management
Kind of publication: contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
Collection: Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava
Subtitle:
Starting page: 22
Up to page: 26
Number of pages: 5
Original language: Slovak
Publication category: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Scientific field:
Year of submission: 2019
Year of transmission: 2019
 
Entry made by: Mgr. Alena Cepková, PhD.
Last change: 06/15/2019 22:20 (Data import from library)


Source specification:

CEPKOVÁ, A. -- HORVÁT, M. Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava. Bratislava: Spektrum STU, 2019. ISBN 978-80-227-4910-7.

Original name: Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava
English name:
Czech name:
Editor: Mgr. Alena Cepková, PhD. (50%)
Ing. Miroslav Horvát, PhD. (50%)
Kind of publication: conference proceedings
ISBN: 978-80-227-4910-7
Publisher: Spektrum STU
Place of publishing: Bratislava
Issue and volume number:
Year of publication: 2019
Issue number:
Number of pages:
Type of scope:
Kind of collection:
Entry:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission: 2019
Year of transmission:
Last change: 07/13/2019 22:20 (Data import from library)