6. 6. 2020  12:37 Norbert
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 7

Publikace
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
Improving competitiveness of university graduates in consideration of study fields
Porgeszová, Hana -- Zatrochová, Monika
Improving competitiveness of university graduates in consideration of study fields. In 7th REDETE Conference. Researching economic development and entrepreneurship in transition economies.: Banja Luka, Oktober 24-26, 2019 / [elektronický zdroj]. 1. vyd. Banja Luka: University of Banja Luka, 2020, s. 296--304. ISBN 978-99938-46-87-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Increasing the competitiveness of companies through the use of renewable energies.
Niedermayer, Markus H. -- Zatrochová, Monika
Increasing the competitiveness of companies through the use of renewable energies. In Essays der Wissenschaft XVII. Berlin: EAB-Publishing, 2020, s. 81--88. ISBN 978-3-96163-177-3.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Metodika tvorby a impementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja.
Finka, Maroš -- Jamečný, Ľubomír -- Ondrejička, Vladimír
Metodika tvorby a impementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 69 s. ISBN 978-80-227-4988-6.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace2020Podrobnosti
Návrhy pre Bratislavu 2019-2020.Urbanizmus I. Brownfieldy
Kusý, Rudolf -- Sedláček, Štefan -- Horanská, Erika -- Kaliský, Branislav -- Húsenicová, Jarmila -- Kacer, Jaroslav -- Husár, Milan
Návrhy pre Bratislavu 2019-2020.Urbanizmus I. Brownfieldy. Bratislava: Future Proof, 2020. 8 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Praktikum strategického plánovania
Jamečný, Ľubomír -- Ondrejička, Vladimír
Praktikum strategického plánovania. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 107 s. ISBN 978-80-227-4989-3.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Správa o hodnotení strategického dokumentu. Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030.
Petríková, Dagmar -- Pauditšová, Eva -- Jamečný, Ľubomír -- Ondrejička, Vladimír
Správa o hodnotení strategického dokumentu. Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030. Bratislava: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, 2020. 112 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020Podrobnosti
Will fresh graduates experience different styles of mentoring when they enter labour market
Kalinová, Gabriela
Will fresh graduates experience different styles of mentoring when they enter labour market. In Economic and Social Development.51st international scientific conference. Rabat: Faculty of lawESSS, 2020, s. 219--228. ISSN 1849-7535.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti