25. 5. 2019  10:56 Urban
Akademický informačný systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 10

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
An integrative spatial perpective on energy transition: renewable energy niches
Gulan, Filip -- Finka, Maroš -- Varga, Michal
An integrative spatial perpective on energy transition: renewable energy niches. In Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, s. 17--34. ISBN 978-3-319-76998-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Application of AHP method in desicison-making process
Jurenka, Richard -- Cagáňová, Dagmar -- Špirková, Daniela
Application of AHP method in desicison-making process. In Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, s. 3--15. ISBN 978-3-319-76998-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Can concept of smart governance help to mitigate the climate in the cities?
Kaiser, Alfréd -- Kluvánková, Tatiana
Can concept of smart governance help to mitigate the climate in the cities?. In Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, s. 35--48. ISBN 978-3-319-76998-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Environmental policy as a competitive advantage in the global environment
Tekulová, Zuzana -- Chodasová, Zuzana -- Králik, Marián
Environmental policy as a competitive advantage in the global environment. In Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, s. 249--261. ISBN 978-3-319-76998-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Integrated GIS monitoring systems for sustainable spatial management in historical built areas
Ondrejička, Vladimír -- Finka, Maroš -- Špacír, Marián -- Husár, Milan -- Baloga, Martin
Integrated GIS monitoring systems for sustainable spatial management in historical built areas. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 471. s. 1--6.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Linear Transport infrastructure development processes as the objects of harmonisation with wildlife
Finka, Maroš -- Ondrejička, Vladimír -- Husár, Milan -- Jamečný, Ľubomír
Linear Transport infrastructure development processes as the objects of harmonisation with wildlife. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, s. 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
New approaches to the development of the least developed regions in Slovakia
Husár, Milan -- Finka, Maroš -- Sokol, Tomáš -- Ondrejička, Vladimír
New approaches to the development of the least developed regions in Slovakia. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, s. 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Perception of regional identity-case study of river basins of the Morava river (Slovakia,Czech republic)
Petríková, Dagmar -- Jaššo, Matej
Perception of regional identity-case study of river basins of the Morava river (Slovakia,Czech republic). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 67. s. 133--145.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Social innovations in smart cities - case of Poprad
Husár, Milan -- Ondrejička, Vladimír
Social innovations in smart cities - case of Poprad. ACM Mobile Networks and Applications, s. 2019.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Towards creating place attachment and social communities in the smart cities
Jaššo, Matej -- Petríková, Dagmar
Towards creating place attachment and social communities in the smart cities. In Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, s. 401--411. ISBN 978-3-319-76998-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti