3. 8. 2020  22:24 Jerguš
Akademický informačný systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 64

PublikácieDruh výsledkuRok
Podrobnosti
Aktuálne trendy analýzy dát a ich využitia v manažmente
Pakos, Šimon -- Mišota, Branislav
Aktuálne trendy analýzy dát a ich využitia v manažmente. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Analýza nákladovosti podnikateľského subjektu
Hozlárová, Klára -- Majerník, Milan
Analýza nákladovosti podnikateľského subjektu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Aplikácia kontrolingu v malom podniku
Černá, Zuzana -- Zatrochová, Monika
Aplikácia kontrolingu v malom podniku. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Aplikácia nástrojov marketingového mixu vo vybranej firme
Gregušová, Viktória -- Porgeszová, Hana
Aplikácia nástrojov marketingového mixu vo vybranej firme. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Centrope as a laboratory of cross-border cooperation - lessons from 17 years of the Centrope region (2003-2019)
Husár, Milan -- Jaššo, Matej
Centrope as a laboratory of cross-border cooperation - lessons from 17 years of the Centrope region (2003-2019). Przestrzen spoleczna. Social space journal, s. 1--22.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Cezhraničná spolupráca Slovensko – Rakúsko, modelové územie Bratislava, Kopčianska - Kittsee
Kirinovičová, Daniela -- Gažová, Daniela
Cezhraničná spolupráca Slovensko – Rakúsko, modelové územie Bratislava, Kopčianska - Kittsee. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Diagnostika finančného zdravia podnikateľského subjektu
Hazuchová, Anna -- Majerník, Milan
Diagnostika finančného zdravia podnikateľského subjektu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Diagnostika finančnej pozície spoločnosti VUCHT, a. s., ako základ vypracovania riadiacich rozhodnutí
Mičíková, Mária -- Bondareva, Irina
Diagnostika finančnej pozície spoločnosti VUCHT, a. s., ako základ vypracovania riadiacich rozhodnutí. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Digital communication of wine routes in Slovakia, Czech Republic, Germany and Austria
Coskun, Lucia -- Zajko, Marián
Digital communication of wine routes in Slovakia, Czech Republic, Germany and Austria. In DVOULETÝ, O. Innovation management, entrepreneurship and sustainability (IMES) 2020: proceedings of the 8th international conference May 28-29, 2020, Prague / [elektronický zdroj]. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2020, s. 70--85. ISBN 978-80-245-2378-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Efektívne riadenie procesov v poľnohospodárskom podniku
Putzová, Zuzana -- Zatrochová, Monika
Efektívne riadenie procesov v poľnohospodárskom podniku. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Ekonomická efektívnosť investičného projektu zavedenia nového elektrolytu v spoločnosti Continental
Miháliková, Lucia -- Bondareva, Irina
Ekonomická efektívnosť investičného projektu zavedenia nového elektrolytu v spoločnosti Continental. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Flexibilné verejné priestory pre 21. storočie (modelové územie Bratislava-Petržalka)
Minarovičová, Ema -- Finka, Maroš
Flexibilné verejné priestory pre 21. storočie (modelové územie Bratislava-Petržalka). Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Hodnotenie efektívnosti využitia nástrojov podpory predaja vo vybranom obchodnom reťazci
Csóka, Andrea -- Plchová, Jana
Hodnotenie efektívnosti využitia nástrojov podpory predaja vo vybranom obchodnom reťazci. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Homelessness as a challenge for urban environments
Nováková, Natália -- Husár, Milan
Homelessness as a challenge for urban environments. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Identifikácia s miestom (place attachment) ako faktor rozvoja mestských štvrtí
Sládečková, Petra -- Jaššo, Matej
Identifikácia s miestom (place attachment) ako faktor rozvoja mestských štvrtí. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Improving competitiveness of university graduates in consideration of study fields
Porgeszová, Hana -- Zatrochová, Monika
Improving competitiveness of university graduates in consideration of study fields. In 7th REDETE Conference. Researching economic development and entrepreneurship in transition economies.: Banja Luka, Oktober 24-26, 2019 / [elektronický zdroj]. 1. vyd. Banja Luka: University of Banja Luka, 2020, s. 296--304. ISBN 978-99938-46-87-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Increasing the competitiveness of companies through the use of renewable energies.
Niedermayer, Markus H. -- Zatrochová, Monika
Increasing the competitiveness of companies through the use of renewable energies. In Essays der Wissenschaft XVII. Berlin: EAB-Publishing, 2020, s. 81--88. ISBN 978-3-96163-177-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Klaster aspekt prispievajúci k udržateľnému rastu riešeného územia Nové Zámky a okolie
Pavelková, Blanka -- Chodasová, Zuzana
Klaster aspekt prispievajúci k udržateľnému rastu riešeného územia Nové Zámky a okolie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Klimatická zmena a univerzita (modelovy prfiklad STU v Bratislave)
Pôbišová, Tatiana Anna -- Jamečný, Ľubomír
Klimatická zmena a univerzita (modelovy prfiklad STU v Bratislave). Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Koncepcie rozvoja nábreží a ich potenciál pri zachovaní identity mesta – prípadová štúdia Bratislava
Petrtýlová, Rebeka -- Jaššo, Matej
Koncepcie rozvoja nábreží a ich potenciál pri zachovaní identity mesta – prípadová štúdia Bratislava. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Krajina prihraničných území – Modelové územie: Trojhraničný bod SK, A, HU
Hnilicová, Lenka -- Gažová, Daniela
Krajina prihraničných území – Modelové územie: Trojhraničný bod SK, A, HU. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Manažérske nástroje a techniky používané pri riadení podnikových nákladov
Kubisová, Jana -- Glatz, Mária
Manažérske nástroje a techniky používané pri riadení podnikových nákladov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Metodika tvorby a impementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja.
Finka, Maroš -- Jamečný, Ľubomír -- Ondrejička, Vladimír
Metodika tvorby a impementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 69 s. ISBN 978-80-227-4988-6.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020Podrobnosti
Modelovanie optimálneho výrobného procesu v priemyselnom podniku
Ondrášková, Natália -- Pánik, Miroslav
Modelovanie optimálneho výrobného procesu v priemyselnom podniku. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Moderné formy a trendy online marketingu
Ragan, Radoslav -- Kuperová, Martina
Moderné formy a trendy online marketingu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Nástroje harmonizácie sídelného rozvoja a zelenej infraštruktúry
Skladaná, Veronika -- Ondrejička, Vladimír
Nástroje harmonizácie sídelného rozvoja a zelenej infraštruktúry. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo vybranom podniku
Hromníková, Hana -- Kuperová, Martina
Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo vybranom podniku. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Návrh opatrení na zdokonalenie zásobovacej a distribučnej logistiky vo vybranej spoločnosti
Hruška, Ivan -- Kuperová, Martina
Návrh opatrení na zdokonalenie zásobovacej a distribučnej logistiky vo vybranej spoločnosti. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrhy pre Bratislavu 2019-2020.Urbanizmus I. Brownfieldy
Kusý, Rudolf -- Sedláček, Štefan -- Horanská, Erika -- Kaliský, Branislav -- Húsenicová, Jarmila -- Kacer, Jaroslav -- Husár, Milan
Návrhy pre Bratislavu 2019-2020.Urbanizmus I. Brownfieldy. Bratislava: Future Proof, 2020. 8 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2020
Podrobnosti
Optimalizácia procesu kontroly cien vo vybranej spoločnosti
Uličná, Miriam -- Plchová, Jana
Optimalizácia procesu kontroly cien vo vybranej spoločnosti. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Praktikum strategického plánovania
Jamečný, Ľubomír -- Ondrejička, Vladimír
Praktikum strategického plánovania. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 107 s. ISBN 978-80-227-4989-3.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Priestorová expanzia mestských štruktúr – prípadová štúdia Petržalka
Horváth, Dominik -- Hajduk, Michal
Priestorová expanzia mestských štruktúr – prípadová štúdia Petržalka. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Priestorová intenzifikácia mestských štruktúr – prípadová štúdia Petržalka
Šimonová, Sára -- Hajduk, Michal
Priestorová intenzifikácia mestských štruktúr – prípadová štúdia Petržalka. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Priestorové aspekty sociálnych inovácií a občianskej angažovanosti
Ivanová, Petra -- Chodasová, Zuzana
Priestorové aspekty sociálnych inovácií a občianskej angažovanosti. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Princípy intervencií smerovaných na udržateľnosť v priestorovo-plánovacej politike (modelové územie Bratislava-Dúbravka)
Chalupová, Katarína -- Jamečný, Ľubomír
Princípy intervencií smerovaných na udržateľnosť v priestorovo-plánovacej politike (modelové územie Bratislava-Dúbravka). Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Proces zvýšenia predaja produktov pomocou technologického špecialistu
Miklušáková, Klaudia -- Porgeszová, Hana
Proces zvýšenia predaja produktov pomocou technologického špecialistu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Program for lagging districts as a framework for innovative approaches within the state regional development policies in Slovakia
Finka, Maroš -- Husár, Milan -- Sokol, Tomáš
Program for lagging districts as a framework for innovative approaches within the state regional development policies in Slovakia. Sustainability [elektronický zdroj], s. 2--21.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Racionalizácia skladového hospodárstva vo vybranom podniku
Šabová, Kornélia -- Kuperová, Martina
Racionalizácia skladového hospodárstva vo vybranom podniku. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Riešenia cyklistickej dopravy v mestskom prostredí – modelové územie Bratislava - Staré mesto
Slovák, Peter -- Husár, Milan
Riešenia cyklistickej dopravy v mestskom prostredí – modelové územie Bratislava - Staré mesto. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Rozširovanie výrobných kapacít pre inovácie produktov vo vybranom podniku
Bacho, Richard -- Golej, Július
Rozširovanie výrobných kapacít pre inovácie produktov vo vybranom podniku. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
SMART riešenia pre udržateľný rozvoj mestskej komunity. Prípadová štúdia Trávniky v MČ Bratislava - Ružinov
Csölleiová, Kristína -- Petríková, Dagmar
SMART riešenia pre udržateľný rozvoj mestskej komunity. Prípadová štúdia Trávniky v MČ Bratislava - Ružinov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Sociálne inovácie ako jeden zo základných nástrojov ovplyvňujúci rast zamestnanosti vybraného územia
Vranová, Monika -- Chodasová, Zuzana
Sociálne inovácie ako jeden zo základných nástrojov ovplyvňujúci rast zamestnanosti vybraného územia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Správa o hodnotení strategického dokumentu. Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030.
Petríková, Dagmar -- Pauditšová, Eva -- Jamečný, Ľubomír -- Ondrejička, Vladimír
Správa o hodnotení strategického dokumentu. Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030. Bratislava: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, 2020. 112 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Stabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily v priemyselnom podniku
Packa, Dávid -- Plchová, Jana
Stabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily v priemyselnom podniku. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Hurbanovo
Hajduk, Daniel -- Ondrejička, Vladimír
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Hurbanovo. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Kolárovo
Flaska, Vivien Liliana -- Ondrejička, Vladimír
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Kolárovo. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Komárno
Kertys, Lukáš -- Husár, Milan
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Komárno. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Levice
Kaliničová, Kristína -- Husár, Milan
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Levice. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Nové Zámky
Pätoprstá, Karin -- Hajduk, Michal
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Nové Zámky. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Šahy
Kováč, Andrej -- Ladzianska, Zuzana
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Šahy. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Šaľa
Kutálek, Lukáš -- Ladzianska, Zuzana
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Šaľa. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Štúrovo
Stachovičová, Kristína -- Hajduk, Michal
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Štúrovo. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Šurany
Durandziová, Michaela -- Jamečný, Ľubomír
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Šurany. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Vráble
Blaňár, Dávid -- Jamečný, Ľubomír
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Vráble. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Udržateľná výstavba v kontexte návratnosti investície do vybraného obnoviteľného zdroja energie
Adamský, Marián -- Adamuščin, Andrej
Udržateľná výstavba v kontexte návratnosti investície do vybraného obnoviteľného zdroja energie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Uhlíkovo-neutrálne komunity (modelové územie Trenčín)
Barteková, Miroslava -- Ondrejička, Vladimír
Uhlíkovo-neutrálne komunity (modelové územie Trenčín). Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Územná prognóza SMART rozvoja mesta - generel bývania
Špaňová, Monika -- Finka, Maroš
Územná prognóza SMART rozvoja mesta - generel bývania. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Územná prognóza SMART rozvoja mesta - generel sociálnych služieb
Matejov, Patrik -- Jamečný, Ľubomír
Územná prognóza SMART rozvoja mesta - generel sociálnych služieb. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Územné inovačné Klastre (modelové územie Klaster cestovného ruchu Liptov)
Drugda, Matej -- Finka, Maroš
Územné inovačné Klastre (modelové územie Klaster cestovného ruchu Liptov). Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Územný generel bývania 2050 mestská časť Bratislava - Staré mesto
Brestovská, Barbora -- Špirková, Daniela
Územný generel bývania 2050 mestská časť Bratislava - Staré mesto. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Verejné priestory sídlisk, Modelové územie Nitra - Klokočina
Gasiorová, Viktória -- Gažová, Daniela
Verejné priestory sídlisk, Modelové územie Nitra - Klokočina. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Will fresh graduates experience different styles of mentoring when they enter labour market
Kalinová, Gabriela
Will fresh graduates experience different styles of mentoring when they enter labour market. In Economic and Social Development.51st international scientific conference. Rabat: Faculty of lawESSS, 2020, s. 219--228. ISSN 1849-7535.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Základy finančného trhu: online učebnica [elektronický zdroj]
Porgeszová, Hana -- Zatrochová, Monika
Základy finančného trhu: online učebnica [elektronický zdroj]. Bratislava: Spektrum STU, 2020. ISBN 978-80-227-5004-2.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Zhodnotenie implementácie inovácie vo vybranom podniku
Scheff, Nicole -- Golej, Július
Zhodnotenie implementácie inovácie vo vybranom podniku. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti