15. 10. 2019  10:34 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 101

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A new view at the economy of quality management
Linczényi, Alexander -- Nováková, Renáta -- Nováková, Natália
A new view at the economy of quality management. In Zbornik Radova. Zagreb: HDMK, 2019, s. 67--76.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
An integrative spatial perpective on energy transition: renewable energy niches
Gulan, Filip -- Finka, Maroš -- Varga, Michal
An integrative spatial perpective on energy transition: renewable energy niches. In CAGÁŇOVÁ, D. -- BALOG, M. -- KNAPČÍKOVÁ, L. -- SOVIAR, J. -- MEZARCIÖZ, S. Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, s. 17--34. ISBN 978-3-319-76998-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Application of AHP method in desicison-making process
Jurenka, Richard -- Cagáňová, Dagmar -- Špirková, Daniela
Application of AHP method in desicison-making process. In CAGÁŇOVÁ, D. -- BALOG, M. -- KNAPČÍKOVÁ, L. -- SOVIAR, J. -- MEZARCIÖZ, S. Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, s. 3--15. ISBN 978-3-319-76998-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Can concept of smart governance help to mitigate the climate in the cities?
Kaiser, Alfréd -- Kluvánková, Tatiana
Can concept of smart governance help to mitigate the climate in the cities?. In CAGÁŇOVÁ, D. -- BALOG, M. -- KNAPČÍKOVÁ, L. -- SOVIAR, J. -- MEZARCIÖZ, S. Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, s. 35--48. ISBN 978-3-319-76998-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
CENTROPE Region – 15 years after – reflections and perspectives
Hajduk, Jakub -- Husár, Milan
CENTROPE Region – 15 years after – reflections and perspectives. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Climate change adaptation strategy for urban agglomerations – model area Damavand city
Khosravi, Shokoofeh -- Finka, Maroš
Climate change adaptation strategy for urban agglomerations – model area Damavand city. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Current modern forms of managerial education applied at technical university.
Janáková, Hana -- Zatrochová, Monika
Current modern forms of managerial education applied at technical university. In GÓMEZ CHOVA, L. -- MARTÍNEZ, A L. -- CANDEL TORRES, I. INTED 2019. Valencia: IATED-International Asociation Technology Education & Development, 2019, s. 2872--2880. ISBN 978-84-09-08619-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Demografické zmeny v kontexte smart regionálneho rozvoja
Vargová, Nikoleta -- Husár, Milan
Demografické zmeny v kontexte smart regionálneho rozvoja. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Digitálny marketing ako moderný nástroj dosahovania ziskov v podniku
Majerský, Anton -- Mišota, Branislav
Digitálny marketing ako moderný nástroj dosahovania ziskov v podniku. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Duálne vzdelávanie ako nástroj posilnenia partnerstiev v regionálnej ekonomike
Pinka, Rastislav -- Chodasová, Zuzana
Duálne vzdelávanie ako nástroj posilnenia partnerstiev v regionálnej ekonomike. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Economy of heating and competitiveness of the state-the link between the life expectancy and the heating fuel type.The case of the Slovak Republic
Špirková, Daniela -- Kloudová, Jitka -- Kljucnikov, Aleksandr -- Stehlíková, Beáta
Economy of heating and competitiveness of the state-the link between the life expectancy and the heating fuel type.The case of the Slovak Republic. Journal of Competitiveness, 11. s. 116--134.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Efektívne investovanie finančných prostriedkov
Čaklošová, Soňa -- Zatrochová, Monika
Efektívne investovanie finančných prostriedkov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Ekoinovácie v mestách
Uhlík, Tomáš -- Špirková, Daniela
Ekoinovácie v mestách. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Ekonomická a technologická efektívnosť zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpadu
Moravčíková, Dominika -- Zatrochová, Monika
Ekonomická a technologická efektívnosť zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpadu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Ekonomické hodnotenie efektívnosti investičného projektu
Bútorová, Natália -- Glatz, Mária
Ekonomické hodnotenie efektívnosti investičného projektu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Environmental policy as a competitive advantage in the global environment
Tekulová, Zuzana -- Chodasová, Zuzana -- Králik, Marián
Environmental policy as a competitive advantage in the global environment. In CAGÁŇOVÁ, D. -- BALOG, M. -- KNAPČÍKOVÁ, L. -- SOVIAR, J. -- MEZARCIÖZ, S. Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, s. 249--261. ISBN 978-3-319-76998-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE KONKURENCIESCHOPNOSŤ PODNIKU V DANOM ODVETVÍ
Marenišťák, Adam -- Chodasová, Zuzana
FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE KONKURENCIESCHOPNOSŤ PODNIKU V DANOM ODVETVÍ. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Finančno-ekonomická analýza ako nástroj riadenia výkonnosti podniku
Kučerová, Zuzana -- Bondareva, Irina
Finančno-ekonomická analýza ako nástroj riadenia výkonnosti podniku. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Fiškálne dopady demografického vývoja v regiónoch Slovenska. Možnosti intervencie.
Dokupilová, Dušana -- Lubyová, Martina
Fiškálne dopady demografického vývoja v regiónoch Slovenska. Možnosti intervencie. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Generel rekreačných priestorov vo funkčnom urbanizovanom území (FUA) Trnava
Pappová, Lucia -- Petríková, Dagmar
Generel rekreačných priestorov vo funkčnom urbanizovanom území (FUA) Trnava. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Harmonizácia dopravnej a zelenej infraštruktúry v krajine na modelovom území Bratislavy
Kvoročková, Veronika -- Finka, Maroš
Harmonizácia dopravnej a zelenej infraštruktúry v krajine na modelovom území Bratislavy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Historické infraštruktúrne systémy, ich adaptabilita a zhodnotenie v kontexte udržateľného rozvoja
Beňák, Miroslav -- Kráľová, Eva
Historické infraštruktúrne systémy, ich adaptabilita a zhodnotenie v kontexte udržateľného rozvoja. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Hodnotenie investície v priemyselnom podniku
Belánszká, Mercedes -- Adamuščin, Andrej
Hodnotenie investície v priemyselnom podniku. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
How to create university-corporate interface of mutual benefits (collaboration based on synergy of value).
Kalinová, Gabriela
How to create university-corporate interface of mutual benefits (collaboration based on synergy of value). In GÓMEZ CHOVA, L. -- MARTÍNEZ, A L. -- CANDEL TORRES, I. INTED 2019. Valencia: IATED-International Asociation Technology Education & Development, 2019, s. 923--932. ISBN 978-84-09-08619-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Humanisation of technical education or freedom-based education
Zatrochová, Monika -- Majerník, Milan -- Kuperová, Martina -- Majerník, Štefan
Humanisation of technical education or freedom-based education. In BALCERZAK, A. -- PIETRYKA, I. Contemporary Issue in Economy. Abstract Book. Olsztyn,Poland: Institute of Economic Research, 2019, s. 279. ISBN 978-83-65605-10-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Identifikácia konkurenčnej výhody na základe analýzy SWOT
Dziak, Daniel -- Kuperová, Martina
Identifikácia konkurenčnej výhody na základe analýzy SWOT. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Inclusive and accessible SMART City for all
Petríková, Dagmar -- Petríková, Lucia
Inclusive and accessible SMART City for all. In Smart governance for cities: perspectives and experiences. Cham,Switzerland: Springer, 2019, s. 73--82. ISBN 978-3-030-22069-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Indicators of profitability in the building enterprise
Chodasová, Zuzana -- Králik, Marián
Indicators of profitability in the building enterprise. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC Press, 2019, s. 381--386. ISBN 978-0-367-07509-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Indicators of profitability in the building enterprise.
Chodasová, Zuzana -- Králik, Marián
Indicators of profitability in the building enterprise. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC PressTaylor & Francis Group, 2019, s. 381--386. ISBN 978-0-367-07509-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Innovations of the study program "Management of technological processes in chemistry and food" according to requirements of practice.
Kuperová, Martina -- Zatrochová, Monika
Innovations of the study program "Management of technological processes in chemistry and food" according to requirements of practice. In Economics, Management and Technology in Enterprises 2019 (EMT). London: Atlantis Press, 2019, s. 78--82. ISBN 978-94-6252-714-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Inovatívne ekonomické a technologické prístupy k rozvoju vidieka
Hudzík, Dominik -- Husár, Milan
Inovatívne ekonomické a technologické prístupy k rozvoju vidieka. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Inovatívne prístupy integrovaného manažmentu FUA (modelové územie FUA Bratislava - juh)
Lakatoš, Tomáš -- Jamečný, Ľubomír
Inovatívne prístupy integrovaného manažmentu FUA (modelové územie FUA Bratislava - juh). Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Inovatívne prístupy k hodnoteniu polohy ako faktora ceny nehnuteľnosti v kontexte rozvoja sídla
Majerčáková, Marína -- Nič, Milan
Inovatívne prístupy k hodnoteniu polohy ako faktora ceny nehnuteľnosti v kontexte rozvoja sídla. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Inovatívne prístupy k Place Brandingu - územný priemet vizuálu mesta (prípadová štúdia Pezinok)
Matyšáková, Petra -- Jaššo, Matej
Inovatívne prístupy k Place Brandingu - územný priemet vizuálu mesta (prípadová štúdia Pezinok). Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Institucionálne inovácie v priestorovom plánovaní
Lazar, Peter -- Petríková, Dagmar
Institucionálne inovácie v priestorovom plánovaní. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Integrated GIS monitoring systems for sustainable spatial management in historical built areas
Ondrejička, Vladimír -- Finka, Maroš -- Špacír, Marián -- Husár, Milan -- Baloga, Martin
Integrated GIS monitoring systems for sustainable spatial management in historical built areas. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj], 471. s. 1--6.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Inžinieri verzus projektoví manažéri v priemyselnom podniku
Slezák, Adam -- Kalinová, Gabriela
Inžinieri verzus projektoví manažéri v priemyselnom podniku. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Linear Transport infrastructure development processes as the objects of harmonisation with wildlife
Finka, Maroš -- Ondrejička, Vladimír -- Husár, Milan -- Jamečný, Ľubomír
Linear Transport infrastructure development processes as the objects of harmonisation with wildlife. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]. 2019, s. 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Ľudský kapitál ako faktor konkurencieschopnosti a rozvoja regionálnych celkov v SR a v Európe - súčasný stav a prognózovanie budúceho vývoja
Polačková, Zuzana -- Lubyová, Martina
Ľudský kapitál ako faktor konkurencieschopnosti a rozvoja regionálnych celkov v SR a v Európe - súčasný stav a prognózovanie budúceho vývoja. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Manažment dát s využitím GIS ako nástroja adaptability obci – modelové územie Plavecký Štvrtok
Mile, Tomáš -- Finka, Maroš
Manažment dát s využitím GIS ako nástroja adaptability obci – modelové územie Plavecký Štvrtok. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mesto a rieka: Teoreticko-metodologická štúdia priestorových prejavov vodného toku v sídle a jeho okolí. Modelové územie CMZ Trenčín
Jajcayová, Denisa -- Gažová, Daniela
Mesto a rieka: Teoreticko-metodologická štúdia priestorových prejavov vodného toku v sídle a jeho okolí. Modelové územie CMZ Trenčín. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie zásob vo vybranom podniku
Križanová, Rebeka -- Pánik, Miroslav
Modelovanie zásob vo vybranom podniku. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modern management methods in the corporate process
Chodasová, Zuzana -- Kucharčíková, Alžbeta -- Ďurišová, Mária
Modern management methods in the corporate process. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC Press, 2019, s. 387--392. ISBN 978-0-367-07509-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Modern management methods in the corporate process.
Chodasová, Zuzana -- Kucharčíková, Alžbeta -- Ďurišová, Mária
Modern management methods in the corporate process. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC PressTaylor & Francis Group, 2019, s. 387--392. ISBN 978-0-367-07509-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Návrh marketingového plánu pre vybranú novovznikajúcu firmu
Nosková, Veronika -- Janáková, Hana
Návrh marketingového plánu pre vybranú novovznikajúcu firmu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh opatrení na zdokonalenie marketingu vo vybranom podniku
Galovičová, Laura -- Kuperová, Martina
Návrh opatrení na zdokonalenie marketingu vo vybranom podniku. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
New approaches to the development of the least developed regions in Slovakia
Husár, Milan -- Finka, Maroš -- Sokol, Tomáš -- Ondrejička, Vladimír
New approaches to the development of the least developed regions in Slovakia. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]. 2019, s. 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Od smart city ku smart regiónu – modelové územie FUA Piešťany
Babincová, Michaela -- Finka, Maroš
Od smart city ku smart regiónu – modelové územie FUA Piešťany. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Ochrana zvierat prostredníctvom zelených mostov
Settey Hajdúchová, Andrea -- Husár, Milan
Ochrana zvierat prostredníctvom zelených mostov. Spektrum, 25. s. 5.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Optimalizácia cestovných nákladov na služobné cesty spoločnosti Erste Group IT International GmbH
Bizoň, Matúš Jozef -- Bondareva, Irina
Optimalizácia cestovných nákladov na služobné cesty spoločnosti Erste Group IT International GmbH. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Perception of regional identity-case study of river basins of the Morava river (Slovakia,Czech republic)
Petríková, Dagmar -- Jaššo, Matej
Perception of regional identity-case study of river basins of the Morava river (Slovakia,Czech republic). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 67. s. 133--145.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Plánovanie a realizácia rozvojových a investičných zámerov vo vybranom stavebnom podniku
Jakubíková, Margaréta -- Golej, Július
Plánovanie a realizácia rozvojových a investičných zámerov vo vybranom stavebnom podniku. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Plánovanie a realizácia veľkoobjemových prepravných zásielok
Sanitrová, Veronika -- Kuperová, Martina
Plánovanie a realizácia veľkoobjemových prepravných zásielok. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Possibilities of free tools, in informative calculation of the enrgy performance of the house in the Slovak Republic
Adamuščin, Andrej -- Glatz, Mária -- Kultan, Jaroslav -- Mišota, Branislav
Possibilities of free tools, in informative calculation of the enrgy performance of the house in the Slovak Republic. In SGEM 2019. 19th international multidisciplinary scientific geoconference. Vol. 19. Ecology, economics,education and legislation Issue? 5.3. Wien: SGEM world science, 2019, s. 565--571. ISBN 978-619-7408-86-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Priemyselne klastre a ich vplyv na inovačnú aktivitu MSP (na príklade Slovenského plastikárskeho klastra)
Hrevušová, Ivana -- Bondareva, Irina
Priemyselne klastre a ich vplyv na inovačnú aktivitu MSP (na príklade Slovenského plastikárskeho klastra). Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Proces zavádzania inovácií vo vybranom priemyselnom podniku
Bolechová, Diana -- Golej, Július
Proces zavádzania inovácií vo vybranom priemyselnom podniku. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Regionálne disparity a vedomostná spoločnosť
Sokol, Tomáš -- Finka, Maroš
Regionálne disparity a vedomostná spoločnosť. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadenie nákladov v konkrétnom podniku
Berkeš, Marek -- Zatrochová, Monika
Riadenie nákladov v konkrétnom podniku. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riziká rozhodovania za vysokej miery neurčitosti v developerskom procese rezidenčných nehnuteľností
Hanulíková, Karolína -- Petríková, Dagmar
Riziká rozhodovania za vysokej miery neurčitosti v developerskom procese rezidenčných nehnuteľností. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozhodovací proces v prostredí retailových megaprojektov
Urbanovský, Tomáš -- Špirková, Daniela
Rozhodovací proces v prostredí retailových megaprojektov. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
SMART CITY – Inštitucionálne determinanty v podmienkach hl.m.SR Bratislavy
Katkó, Tomáš -- Ondrejička, Vladimír
SMART CITY – Inštitucionálne determinanty v podmienkach hl.m.SR Bratislavy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Smart technológie v mestskom rozvoji – modelová aplikácia v meste Nitra
Borotová, Barbora -- Jamečný, Ľubomír
Smart technológie v mestskom rozvoji – modelová aplikácia v meste Nitra. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Social innovations in smart cities - case of Poprad
Husár, Milan -- Ondrejička, Vladimír
Social innovations in smart cities - case of Poprad. ACM Mobile Networks and Applications, s. 2019.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Sociálne a psychologické aspekty tvorby parkových priestorov – modelové územie Bratislava - Staré Mesto
Kmeťová, Ivana -- Gažová, Daniela
Sociálne a psychologické aspekty tvorby parkových priestorov – modelové územie Bratislava - Staré Mesto. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Sereď (PRO a ZaDÚP)
Vétricková, Dušana -- Ondrejička, Vladimír
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Sereď (PRO a ZaDÚP). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Šamorín (PRO a ZaDÚP)
Zakovičová, Dominika -- Husár, Milan
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Šamorín (PRO a ZaDÚP). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Bernolákovo (PRO a ZaDÚP)
Kožáková, Barbora -- Jaššo, Matej
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Bernolákovo (PRO a ZaDÚP). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Dunajská Streda (PRO a ZaDÚP)
Danková, Karina -- Husár, Milan
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Dunajská Streda (PRO a ZaDÚP). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Galanta (PRO a ZaDÚP)
Čecho, Adam -- Husár, Milan
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Galanta (PRO a ZaDÚP). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Hlohovec (PRO a ZaDÚP)
Didi, Christián -- Ondrejička, Vladimír
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Hlohovec (PRO a ZaDÚP). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Chorvátsky Grob (PRO a ZaDÚP)
Ďurkovičová, Lucia -- Husár, Milan
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Chorvátsky Grob (PRO a ZaDÚP). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Ivanka pri Dunaji (PRO a ZaDÚP)
Šurinová, Lucia -- Husár, Milan
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Ivanka pri Dunaji (PRO a ZaDÚP). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Malacky (PRO a ZaDÚP)
Zachar, Yussuf -- Jamečný, Ľubomír
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Malacky (PRO a ZaDÚP). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Modra (PRO a ZaDÚP)
Cíferská, Martina -- Jamečný, Ľubomír
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Modra (PRO a ZaDÚP). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Nemšová (PRO a ZaDÚP)
Horňáčiková, Mária Anna -- Ondrejička, Vladimír
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Nemšová (PRO a ZaDÚP). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Pezinok (PRO a ZaDÚP)
Szőkeová, Rebeka -- Jaššo, Matej
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Pezinok (PRO a ZaDÚP). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Piešťany (PRO a ZaDÚP)
Benáková, Michaela -- Jaššo, Matej
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Piešťany (PRO a ZaDÚP). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Senec (PRO a ZaDÚP)
Mišíková, Dominika -- Jaššo, Matej
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Senec (PRO a ZaDÚP). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Senica (PRO a ZaDÚP)
Jankovič, Adrián -- Ondrejička, Vladimír
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Senica (PRO a ZaDÚP). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Stupava (PRO a ZaDÚP)
Harnócová, Natália -- Jamečný, Ľubomír
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Stupava (PRO a ZaDÚP). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Svätý Jur (PRO a ZaDÚP)
Holendová, Romana -- Jamečný, Ľubomír
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Svätý Jur (PRO a ZaDÚP). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sprievodca mentoringom a koučingom na technických univerzitách.
Kalinová, Gabriela
Sprievodca mentoringom a koučingom na technických univerzitách. Brno: Tribun EU, 2019. 109 s. ISBN 978-80-263-1498-1.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Systémové riadenie kvality v priemyselnom podniku
Ilašenková, Roberta -- Plchová, Jana
Systémové riadenie kvality v priemyselnom podniku. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
The challenges for economic growth of the enterprise in the food industry
Zatrochová, Monika
The challenges for economic growth of the enterprise in the food industry. In New trends in management and production engineering-regional, cross-border and global perspectives.Book of abstrakts. Dabrowa Gornicza,Poland: WSB University, 2019, s. 56.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The impact of participatory planning approach on the quality urban design of former riverbank brownfield sites
Ladzianska, Zuzana -- Ondrejička, Vladimír -- Ondrejičková, Silvia -- Husár, Milan
The impact of participatory planning approach on the quality urban design of former riverbank brownfield sites. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, s. 12--21.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The specifics and criteria of investment appraisal for the investment in human capital within the field of construction technology and management
Kucharčíková, Alžbeta -- Mičiak, Matej -- Ďurišová, Mária -- Chodasová, Zuzana
The specifics and criteria of investment appraisal for the investment in human capital within the field of construction technology and management. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC PressTaylor & Francis Group, 2019, s. 437--443. ISBN 978-0-367-07509-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The specifics and criteria of investment appraisal for the investment in human capital within the field of construction technology and management
Kucharčíková, Alžbeta -- Mičiak, Martin -- Ďurišová, Mária -- Chodasová, Zuzana
The specifics and criteria of investment appraisal for the investment in human capital within the field of construction technology and management. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC Press, 2019, s. 437--443. ISBN 978-0-367-07509-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The use of interactive multimedia didactic means in the education of students
Glatz, Mária -- Mišota, Branislav -- Zatrochová, Monika
The use of interactive multimedia didactic means in the education of students. In GÓMEZ CHOVA, L. -- MARTÍNEZ, A L. -- CANDEL TORRES, I. INTED 2019. Valencia: IATED-International Asociation Technology Education & Development, 2019, s. 9525--9531. ISBN 978-84-09-08619-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The wildlife aspect in the transport infrastructure development processes.
Finka, Maroš -- Husár, Milan -- Ondrejička, Vladimír -- Jamečný, Ľubomír
The wildlife aspect in the transport infrastructure development processes. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, s. 1--11.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Towards creating place attachment and social communities in the smart cities
Jaššo, Matej -- Petríková, Dagmar
Towards creating place attachment and social communities in the smart cities. In CAGÁŇOVÁ, D. -- BALOG, M. -- KNAPČÍKOVÁ, L. -- SOVIAR, J. -- MEZARCIÖZ, S. Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, s. 401--411. ISBN 978-3-319-76998-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Transformácia odevného priemyslu ako katalyzátora priestorového rozvoja
Žalcová, Michaela -- Jaššo, Matej
Transformácia odevného priemyslu ako katalyzátora priestorového rozvoja. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Understanding the relationship between urban blue infrastructure and land surface temperature
Wu, C. -- Li, Junxiang -- Wang, Chunfang -- Song, C. -- Chen, Yuan -- Finka, Maroš -- La Rosa, Daniele
Understanding the relationship between urban blue infrastructure and land surface temperature. Science of the Total Environment, 694. s. 2019.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Urbánna bezpečnosť ako aspekt kvality života v meste (modelové územie Obchodná ul. Bratislava)
Macková, Katarína -- Ondrejička, Vladimír
Urbánna bezpečnosť ako aspekt kvality života v meste (modelové územie Obchodná ul. Bratislava). Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Use of interactive applications in education of the issues of efficient use of energy in building
Adamuščin, Andrej -- Glatz, Mária -- Kultan, Jaroslav -- Mišota, Branislav
Use of interactive applications in education of the issues of efficient use of energy in building. SGEM 2019. 19th international multidisciplinary scientific geoconference. Vol. 19. Ecology, economics,education and legislation Issue: 5.4, s. 393--399.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Using continuous simulation for identifying bottlenecks in specific operation
Straka, Martin -- Hurna, Soňa -- Bozogan, M. -- Špirková, Daniela
Using continuous simulation for identifying bottlenecks in specific operation. International Journal of Simulation Modelling, 18. s. 408--419.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Vplyv odvetvového zamerania a územného umiestnenia podnikateľských subjektov na ich konkurencieschopnosť na globálnom trhu
Porubská, Barbora -- Chodasová, Zuzana
Vplyv odvetvového zamerania a územného umiestnenia podnikateľských subjektov na ich konkurencieschopnosť na globálnom trhu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie kultúrnych ekosystémových služieb pri rozhodovaní a tvorbe politík v oblasti priestorového plánovania a ochrany biodiverzity na Slovensku
Rybanič, Rastislav -- Kluvánková, Tatiana
Využitie kultúrnych ekosystémových služieb pri rozhodovaní a tvorbe politík v oblasti priestorového plánovania a ochrany biodiverzity na Slovensku. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie priestorového plánovania pre udržateľnosť administratívnych budov
Vrbiňáková, Barbora -- Špirková, Daniela
Využitie priestorového plánovania pre udržateľnosť administratívnych budov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie sociálnych médií v participačnej plánovacej kultúre
Hajduk, Michal -- Jaššo, Matej
Využitie sociálnych médií v participačnej plánovacej kultúre. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Základy podvojného účtovníctva v priemyselných podnikoch.Teória a praktické aplikácie
Bondareva, Irina -- Glatz, Mária -- Plchová, Jana
Základy podvojného účtovníctva v priemyselných podnikoch.Teória a praktické aplikácie. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 170 s. ISBN 978-80-227-4927-5.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Zníženie ekonomických strát v procese monitoringu únikov stlačeného vzduchu
Gáliková, Martina -- Zatrochová, Monika
Zníženie ekonomických strát v procese monitoringu únikov stlačeného vzduchu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti