17. 2. 2020  6:57 Miloslava
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HUSÁR, M. -- ONDREJIČKA, V. Social innovations in smart cities - case of Poprad. ACM Mobile Networks and Applications, s. 2019.

Originální název: Social innovations in smart cities - case of Poprad
Slovenský název:
Autor: Ing. Milan Husár, PhD. (50%)
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. (50%)
Pracoviště: ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: ACM Mobile Networks and Applications
Číslo svazku (ročník):
Od strany: 2019
Do strany: 2019
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2020
 
Záznam vložil: Ing. Milan Husár, PhD.
Poslední změna: 08.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

ACM Mobile Networks and Applications. 2019.

Originální název: ACM Mobile Networks and Applications
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 02.02.2019 22:20 (Import dat z knihovny)