27. 1. 2020  19:43 Bohuš
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FINKA, M. -- ONDREJIČKA, V. -- HUSÁR, M. -- JAMEČNÝ, Ľ. Linear Transport infrastructure development processes as the objects of harmonisation with wildlife. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, s. 2019.

Originální název: Linear Transport infrastructure development processes as the objects of harmonisation with wildlife
Slovenský název:
Autor: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (25%)
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. (25%)
Ing. Milan Husár, PhD. (25%)
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. (25%)
Pracoviště: ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Podnázev:
Od strany: 2019
Do strany: 2019
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Poslední změna: 02.03.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019.

Originální název: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 16.11.2019 22:21 (Import dat z knihovny)