19. 11. 2019  3:58 Alžbeta
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ONDREJIČKA, V. -- FINKA, M. -- ŠPACÍR, M. -- HUSÁR, M. -- BALOGA, M. Integrated GIS monitoring systems for sustainable spatial management in historical built areas. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 471. s. 1--6.

Originální název: Integrated GIS monitoring systems for sustainable spatial management in historical built areas
Slovenský název:
Autor: Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. (20%)
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (20%)
Ing. Marián Špacír (20%)
Ing. Milan Husár, PhD. (20%)
Ing. arch. Martin Baloga, PhD. (20%)
Pracoviště: ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Číslo svazku (ročník): 471
Od strany: 1
Do strany: 6
Počet stran: 6
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.
Poslední změna: 02.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019.

Originální název: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 16.11.2019 22:21 (Import dat z knihovny)