6. 12. 2019  23:43 Mikuláš
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PETRÍKOVÁ, D. -- JAŠŠO, M. Perception of regional identity-case study of river basins of the Morava river (Slovakia,Czech republic). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 67. s. 133--145.

Originální název: Perception of regional identity-case study of river basins of the Morava river (Slovakia,Czech republic)
Slovenský název:
Autor: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. (50%)
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD. (50%)
Pracoviště: ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Číslo svazku (ročník): 67
Od strany: 133
Do strany: 145
Počet stran: 13
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.
Poslední změna: 12.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2019.

Originální název: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 30.03.2019 22:21 (Import dat z knihovny)