12. 12. 2019  12:39 Otília
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TEKULOVÁ, Z. -- CHODASOVÁ, Z. -- KRÁLIK, M. Environmental policy as a competitive advantage in the global environment. In CAGÁŇOVÁ, D. -- BALOG, M. -- KNAPČÍKOVÁ, L. -- SOVIAR, J. -- MEZARCIÖZ, S. Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, s. 249--261. ISBN 978-3-319-76998-1.

Originální název: Environmental policy as a competitive advantage in the global environment
Slovenský název:
Autor: Mgr. Ing. Zuzana Tekulová, PhD. (40%)
doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD. (40%)
doc. Ing. Marián Králik, CSc. (20%)
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Smart technology trends in industrial and business management
Podnázev:
Od strany: 249
Do strany: 261
Počet stran: 13
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Ing. Zuzana Tekulová, PhD.
Poslední změna: 30.03.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

CAGÁŇOVÁ, D. -- BALOG, M. -- KNAPČÍKOVÁ, L. -- SOVIAR, J. -- MEZARCIÖZ, S. Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019. ISBN 978-3-319-76998-1.

Originální název: Smart technology trends in industrial and business management
Anglický název:
Český název:
Editor: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (20%)
Michal Balog (20%)
Lucia Knapčíková (20%)
Jakub Soviar (20%)
Serkan Mezarciöz (20%)
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-3-319-76998-1
Nakladatel: Springer International Publishing AG
Místo vydání: Cham, Switzerland
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 25.05.2019 22:24 (Import dat z knihovny)