23. 11. 2019  3:11 Klement
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GULAN, F. -- FINKA, M. -- VARGA, M. An integrative spatial perpective on energy transition: renewable energy niches. In CAGÁŇOVÁ, D. -- BALOG, M. -- KNAPČÍKOVÁ, L. -- SOVIAR, J. -- MEZARCIÖZ, S. Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, s. 17--34. ISBN 978-3-319-76998-1.

Originální název: An integrative spatial perpective on energy transition: renewable energy niches
Slovenský název:
Autor: Ing. Filip Gulan, PhD. (20%)
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (60%)
Ing. Michal Varga, PhD. (20%)
Pracoviště: ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Smart technology trends in industrial and business management
Podnázev:
Od strany: 17
Do strany: 34
Počet stran: 18
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Filip Gulan, PhD.
Poslední změna: 18.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

CAGÁŇOVÁ, D. -- BALOG, M. -- KNAPČÍKOVÁ, L. -- SOVIAR, J. -- MEZARCIÖZ, S. Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019. ISBN 978-3-319-76998-1.

Originální název: Smart technology trends in industrial and business management
Anglický název:
Český název:
Editor: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (20%)
Michal Balog (20%)
Lucia Knapčíková (20%)
Jakub Soviar (20%)
Serkan Mezarciöz (20%)
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-3-319-76998-1
Nakladatel: Springer International Publishing AG
Místo vydání: Cham, Switzerland
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 25.05.2019 22:24 (Import dat z knihovny)