19. 1. 2020  3:16 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JAŠŠO, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Towards creating place attachment and social communities in the smart cities. In CAGÁŇOVÁ, D. -- BALOG, M. -- KNAPČÍKOVÁ, L. -- SOVIAR, J. -- MEZARCIÖZ, S. Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, s. 401--411. ISBN 978-3-319-76998-1.

Originálny názov: Towards creating place attachment and social communities in the smart cities
Slovenský názov:
Autor: doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD. (50%)
doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. (50%)
Pracovisko: ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Smart technology trends in industrial and business management
Podnázov:
Od strany: 401
Do strany: 411
Počet strán: 11
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

CAGÁŇOVÁ, D. -- BALOG, M. -- KNAPČÍKOVÁ, L. -- SOVIAR, J. -- MEZARCIÖZ, S. Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019. ISBN 978-3-319-76998-1.

Originálny názov: Smart technology trends in industrial and business management
Anglický názov:
Český názov:
Editor: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (20%)
Michal Balog (20%)
Lucia Knapčíková (20%)
Jakub Soviar (20%)
Serkan Mezarciöz (20%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-3-319-76998-1
Vydavateľ: Springer International Publishing AG
Miesto vydania: Cham, Switzerland
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25.05.2019 22:24 (Import dát z knižnice)