16. 12. 2019  10:38 Albína
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LINCZÉNYI, A. -- NOVÁKOVÁ, R. -- CANET, N. A new view at the economy of quality management. In Zbornik Radova. Zagreb: HDMK, 2019, s. 67--76.

Originální název: A new view at the economy of quality management
Slovenský název:
Autor: prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc. (34%)
Renata Nováková (33%)
Natália Canet (33%)
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Zbornik Radova
Podnázev:
Od strany: 67
Do strany: 76
Počet stran: 10
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: quality management, cost, economy, quality modeling
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.
Poslední změna: 06.04.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Zbornik Radova. Zagreb: HDMK, 2019.

Originální název: Zbornik Radova
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: HDMK
Místo vydání: Zagreb
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 06.04.2019 22:21 (Import dat z knihovny)