11. 11. 2019  20:58 Martin
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KUCHARČÍKOVÁ, A. -- MIČIAK, M. -- ĎURIŠOVÁ, M. -- CHODASOVÁ, Z. The specifics and criteria of investment appraisal for the investment in human capital within the field of construction technology and management. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC PressTaylor & Francis Group, 2019, s. 437--443. ISBN 978-0-367-07509-5.

Originální název: The specifics and criteria of investment appraisal for the investment in human capital within the field of construction technology and management
Slovenský název:
Autor: Alžbeta Kucharčíková (25%)
Bc. Matej Mičiak (25%)
Mária Ďurišová (25%)
doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD. (25%)
Pracoviště: Stavebná fakulta
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III
Podnázev:
Od strany: 437
Do strany: 443
Počet stran: 7
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Bc. Matej Mičiak
Poslední změna: 25.05.2019 22:25 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC PressTaylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-0-367-07509-5.

Originální název: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III
Anglický název:
Český název:
Editor: Mohamad Al Ali
Peter Platko
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-0-367-07509-5
Nakladatel: CRC PressTaylor & Francis Group
Místo vydání: London
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 01.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)