18. 2. 2020  10:47 Jaromír
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CHODASOVÁ, Z. -- KUCHARČÍKOVÁ, A. -- ĎURIŠOVÁ, M. Modern management methods in the corporate process. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC PressTaylor & Francis Group, 2019, s. 387--392. ISBN 978-0-367-07509-5.

Originální název: Modern management methods in the corporate process.
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD. (34%)
Alžbeta Kucharčíková (33%)
Mária Ďurišová (33%)
Pracoviště: ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III
Podnázev:
Od strany: 387
Do strany: 392
Počet stran: 6
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Poslední změna: 25.05.2019 22:25 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC PressTaylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-0-367-07509-5.

Originální název: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III
Anglický název:
Český název:
Editor: Mohamad Al Ali
Peter Platko
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-0-367-07509-5
Nakladatel: CRC PressTaylor & Francis Group
Místo vydání: London
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 01.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)