14. 12. 2019  12:22 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HREVUŠOVÁ, I. -- BONDAREVA, I. Priemyselne klastre a ich vplyv na inovačnú aktivitu MSP (na príklade Slovenského plastikárskeho klastra). Diplomová práce. 2019.

Originální název: Priemyselne klastre a ich vplyv na inovačnú aktivitu MSP (na príklade Slovenského plastikárskeho klastra)
Anglický název: Industrial clusters and their impact on the innovative activity of SMEs (on the example of the Slovak plastic cluster)
Český název:
Autor: Ing. Ivana Hrevušová
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Pracoviště: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: SPK, competitiveness, inovácie, industrial clusters, innovation activity, inovačná aktivita, innovation, konkurencieschopnosť, priemyselné klastre
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Ivana Hrevušová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)