19. 1. 2020  6:26 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KUČEROVÁ, Z. -- BONDAREVA, I. Finančno-ekonomická analýza ako nástroj riadenia výkonnosti podniku. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Finančno-ekonomická analýza ako nástroj riadenia výkonnosti podniku
Anglický název: Financial-Economic Analysis As a Tool For Managing Business Performance
Český název:
Autor: Ing. Zuzana Kučerová
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Pracoviště: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: business performance, moderné metódy hodnotenia výkonnosti, ex post analysis, traditional methods of performance evaluation, tradičné metódy hodnotenia výkonnosti, financial analysis, výkonnosť podniku, ex ante analysis, finančná analýza, analýza ex ante, analýza ex post, modern methods of performance evaluation
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Zuzana Kučerová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)