14. 11. 2019  7:49 Irma
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BIZOŇ, M J. -- BONDAREVA, I. Optimalizácia cestovných nákladov na služobné cesty spoločnosti Erste Group IT International GmbH. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Optimalizácia cestovných nákladov na služobné cesty spoločnosti Erste Group IT International GmbH
Anglický název: Optimization of Travel Expenses for Business Trips of Erste Group IT International GmbH
Český název:
Autor: Ing. Matúš Jozef Bizoň
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Pracoviště: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: costs, efficiency, služobné cesty, cost optimization, application, inovácie, innovations, business trips, efektivita, aplikácia, optimalizácia nákladov, náklady
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Matúš Jozef Bizoň
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)