26. 1. 2020  12:48 Tamara
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SANITROVÁ, V. -- KUPEROVÁ, M. Plánovanie a realizácia veľkoobjemových prepravných zásielok. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Plánovanie a realizácia veľkoobjemových prepravných zásielok
Anglický název: Planning and implementation of large-volume transport shipments
Český název:
Autor: Ing. Veronika Sanitrová
Ing. Martina Kuperová, PhD.
Pracoviště: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: case study, overweight cargo, transport, prípadová štúdia, preprava, logistic, logistika, nadrozmerný náklad
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Veronika Sanitrová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)