16. 12. 2019  8:06 Albína
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GÁLIKOVÁ, M. -- ZATROCHOVÁ, M. Zníženie ekonomických strát v procese monitoringu únikov stlačeného vzduchu. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Zníženie ekonomických strát v procese monitoringu únikov stlačeného vzduchu
Anglický název: The economic loss reduction in the process of monitoring of compressed air leakage
Český název:
Autor: Ing. Martina Gáliková
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Pracoviště: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: compressed air leaks, energy management, návratnosť investície, údržba, TPM, úniky stlačeného vzduchu, energetický manažment, maintenance, return of investment
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Martina Gáliková
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)