17. 11. 2019  15:30 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MORAVČÍKOVÁ, D. -- ZATROCHOVÁ, M. Ekonomická a technologická efektívnosť zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpadu. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Ekonomická a technologická efektívnosť zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpadu
Anglický název: Economic and technological efficiency of recovery and disposal of municipal waste
Český název:
Autor: Ing. Dominika Moravčíková
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Pracoviště: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: energetické zhodnocovanie, TAP, landfilling, komunálny odpad, energy recovery, skládkovanie, municipal waste
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Dominika Moravčíková
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)