28. 1. 2020  17:08 Alfonz
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NOSKOVÁ, V. -- JANÁKOVÁ, H. Návrh marketingového plánu pre vybranú novovznikajúcu firmu. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Návrh marketingového plánu pre vybranú novovznikajúcu firmu
Anglický název: Project of marketing plan for selected new rise firm
Český název:
Autor: Ing. Veronika Nosková
Ing. Hana Porgeszová, PhD.
Pracoviště: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: marketingová stratégia, SWOT analysis, marketing strategy, segmentácia, marketing, marketing mix, marketingový mix, SWOT analýza, segmentation
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Veronika Nosková
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)