17. 2. 2020  13:43 Miloslava
Akademický informačný systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NOSKOVÁ, V. -- JANÁKOVÁ, H. Návrh marketingového plánu pre vybranú novovznikajúcu firmu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Návrh marketingového plánu pre vybranú novovznikajúcu firmu
Anglický názov: Project of marketing plan for selected new rise firm
Český názov:
Autor: Ing. Veronika Nosková
Ing. Hana Porgeszová, PhD.
Pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: marketingová stratégia, SWOT analysis, marketing strategy, segmentácia, marketing, marketing mix, marketingový mix, SWOT analýza, segmentation
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Veronika Nosková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)