22. 2. 2020  4:47 Etela
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ILAŠENKOVÁ, R. -- PLCHOVÁ, J. Systémové riadenie kvality v priemyselnom podniku. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Systémové riadenie kvality v priemyselnom podniku
Anglický název: Quality Management System in the Industrial Enterprise
Český název:
Autor: Ing. Roberta Ilašenková
Ing. Jana Plchová, PhD.
Pracoviště: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: kvalita, Pareto analysis, Pareto analýza, Ishikawov diagram, Ishikawa diagram, quality management system, systém riadenia kvality, quality
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Roberta Ilašenková
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)