9. 4. 2020  19:49 Milena
Akademický informačný systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ILAŠENKOVÁ, R. -- PLCHOVÁ, J. Systémové riadenie kvality v priemyselnom podniku. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Systémové riadenie kvality v priemyselnom podniku
Anglický názov: Quality Management System in the Industrial Enterprise
Český názov:
Autor: Ing. Roberta Ilašenková
Ing. Jana Plchová, PhD.
Pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kvalita, Pareto analysis, Pareto analýza, Ishikawov diagram, Ishikawa diagram, quality management system, systém riadenia kvality, quality
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Roberta Ilašenková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)