27. 1. 2020  19:47 Bohuš
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PORUBSKÁ, B. -- CHODASOVÁ, Z. Vplyv odvetvového zamerania a územného umiestnenia podnikateľských subjektov na ich konkurencieschopnosť na globálnom trhu. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Vplyv odvetvového zamerania a územného umiestnenia podnikateľských subjektov na ich konkurencieschopnosť na globálnom trhu
Anglický název: The impact of the sectoral focus and location of business entities on their competitiveness on the global market
Český název:
Autor: Ing. Barbora Porubská
doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Odevný priemysel, Domestic and global markets, Sklársky priemysel, Územie, Business entity, Podnikateľský subjekt, Territory, Clothing industry, Glass industry, Competitiveness factors, Domáci a globálny trh, Faktory konkurencieschopnosti
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Barbora Porubská
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)