28. 2. 2020  13:39 Zlatica
Akademický informačný systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PORUBSKÁ, B. -- CHODASOVÁ, Z. Vplyv odvetvového zamerania a územného umiestnenia podnikateľských subjektov na ich konkurencieschopnosť na globálnom trhu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Vplyv odvetvového zamerania a územného umiestnenia podnikateľských subjektov na ich konkurencieschopnosť na globálnom trhu
Anglický názov: The impact of the sectoral focus and location of business entities on their competitiveness on the global market
Český názov:
Autor: Ing. Barbora Porubská
doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Pracovisko: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Odevný priemysel, Domestic and global markets, Sklársky priemysel, Územie, Business entity, Podnikateľský subjekt, Territory, Clothing industry, Glass industry, Competitiveness factors, Domáci a globálny trh, Faktory konkurencieschopnosti
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Barbora Porubská
Posledná zmena: 15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)