22. 11. 2019  23:28 Cecília
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KMEŤOVÁ, I. -- GAŽOVÁ, D. Sociálne a psychologické aspekty tvorby parkových priestorov – modelové územie Bratislava - Staré Mesto. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Sociálne a psychologické aspekty tvorby parkových priestorov – modelové územie Bratislava - Staré Mesto
Anglický název: Social and Psycological Aspects of Park Design - Model Area Bratislava
Český název:
Autor: Ing. Ivana Kmeťová
doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: zelené línie, vnímanie, park, City lanscape, psychosocial aspects, greenways, perception, Mestská krajina, psychosociálne aspekty
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Ivana Kmeťová
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)