25. 10. 2020  2:38 Aurel
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KMEŤOVÁ, I. -- GAŽOVÁ, D. Sociálne a psychologické aspekty tvorby parkových priestorov – modelové územie Bratislava - Staré Mesto. Diplomová práce. 2019.

Originální název:
Sociálne a psychologické aspekty tvorby parkových priestorov – modelové územie Bratislava - Staré Mesto
Anglický název:
Social and Psycological Aspects of Park Design - Model Area Bratislava
Český název:
Autor:
Ing. Ivana Kmeťová
doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
Pracoviště:
Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: zelené línie, vnímanie, park, City lanscape, psychosocial aspects, greenways, perception, Mestská krajina, psychosociálne aspekty
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)