Dec 11, 2019   9:26 a.m. Hilda
Academic information system

Institute of Management of the STU (OUP REK) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

KMEŤOVÁ, I. -- GAŽOVÁ, D. Sociálne a psychologické aspekty tvorby parkových priestorov – modelové územie Bratislava - Staré Mesto. Diploma thesis. 2019.

Original name: Sociálne a psychologické aspekty tvorby parkových priestorov – modelové územie Bratislava - Staré Mesto
English name: Social and Psycological Aspects of Park Design - Model Area Bratislava
Czech name:
Written by (author): Ing. Ivana Kmeťová
doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
Department: Institute of Management of the STU
Department of Spatial Planning and Management
Kind of publication: final thesis
University: -
Type of work: Diploma thesis
Place of publishing:
Year of publication: 2019
Number of pages:
Original language: Slovak
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Key words: slovak: zelené línie, vnímanie, park, City lanscape, psychosocial aspects, greenways, perception, Mestská krajina, psychosociálne aspekty
Year of submission: 2019
Year of transmission:
 
Entry made by: Ing. Ivana Kmeťová
Last change: 06/15/2019 22:23 (Data import from library)