9. 12. 2019  13:16 Izabela
Akademický informačný systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KMEŤOVÁ, I. -- GAŽOVÁ, D. Sociálne a psychologické aspekty tvorby parkových priestorov – modelové územie Bratislava - Staré Mesto. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Sociálne a psychologické aspekty tvorby parkových priestorov – modelové územie Bratislava - Staré Mesto
Anglický názov: Social and Psycological Aspects of Park Design - Model Area Bratislava
Český názov:
Autor: Ing. Ivana Kmeťová
doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
Pracovisko: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: zelené línie, vnímanie, park, City lanscape, psychosocial aspects, greenways, perception, Mestská krajina, psychosociálne aspekty
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Ivana Kmeťová
Posledná zmena: 15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)