9. 12. 2019  8:03 Izabela
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PAPPOVÁ, L. -- PETRÍKOVÁ, D. Generel rekreačných priestorov vo funkčnom urbanizovanom území (FUA) Trnava. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Generel rekreačných priestorov vo funkčnom urbanizovanom území (FUA) Trnava
Anglický název: Generel of Recreational Areas in Functional Urban Area (FUA) Trnava
Český název:
Autor: Ing. Lucia Pappová
doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: revitalizácia, green areas, revitalization, FUA - functional urban areas, ecosystem services, recreation spaces, ekosystémové služby, prírodné plochy, Trnava, FUA – funkčné urbanizované územie, rekreačné priestory, generel
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Lucia Pappová
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)