12. 11. 2019  16:22 Svätopluk
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JAJCAYOVÁ, D. -- GAŽOVÁ, D. Mesto a rieka: Teoreticko-metodologická štúdia priestorových prejavov vodného toku v sídle a jeho okolí. Modelové územie CMZ Trenčín. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Mesto a rieka: Teoreticko-metodologická štúdia priestorových prejavov vodného toku v sídle a jeho okolí. Modelové územie CMZ Trenčín
Anglický název: River in the City: Theoretical and Methodological Study. Model Area Trenčín
Český název:
Autor: Ing. Denisa Jajcayová
doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: krajina, mesto, relations, rieka, river, city, settlement structure, sídelná štruktúra, vzťahy, landscape
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Denisa Jajcayová
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)