15. 12. 2019  16:02 Ivica
Akademický informačný systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JAJCAYOVÁ, D. -- GAŽOVÁ, D. Mesto a rieka: Teoreticko-metodologická štúdia priestorových prejavov vodného toku v sídle a jeho okolí. Modelové územie CMZ Trenčín. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Mesto a rieka: Teoreticko-metodologická štúdia priestorových prejavov vodného toku v sídle a jeho okolí. Modelové územie CMZ Trenčín
Anglický názov: River in the City: Theoretical and Methodological Study. Model Area Trenčín
Český názov:
Autor: Ing. Denisa Jajcayová
doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
Pracovisko: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: krajina, mesto, relations, rieka, river, city, settlement structure, sídelná štruktúra, vzťahy, landscape
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Denisa Jajcayová
Posledná zmena: 15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)