28. 1. 2020  18:52 Alfonz
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LAKATOŠ, T. -- JAMEČNÝ, Ľ. Inovatívne prístupy integrovaného manažmentu FUA (modelové územie FUA Bratislava - juh). Diplomová práce. 2019.

Originální název: Inovatívne prístupy integrovaného manažmentu FUA (modelové územie FUA Bratislava - juh)
Anglický název: Innovative Approaches to Integrated Management FUA (FUA model territory Bratislava - South)
Český název:
Autor: Ing. Tomáš Lakatoš
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Innovation, integrated management, stratégia integrovaného riadenia rozvoja FUA, komplexný manažment, funkčné mestské oblasti, integrovaný manažment, strategy for integrated FUA development management, complex management, Inovácie, územná stratégia, urban area strategy, functional urban area
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Lakatoš
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)