12. 11. 2019  7:53 Svätopluk
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BOROTOVÁ, B. -- JAMEČNÝ, Ľ. Smart technológie v mestskom rozvoji – modelová aplikácia v meste Nitra. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Smart technológie v mestskom rozvoji – modelová aplikácia v meste Nitra
Anglický název: Smart Technology in Urban Development - Model Application in the City of Nitra
Český název:
Autor: Ing. Barbora Borotová
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: smart city, smart technológie, smart komponenty, smart mesto, Smart, sustainability, rozvoj, udržateľnosť, smart, smart components, development, smart aplikácie, smart technologies, smart applications
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Barbora Borotová
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)