28. 1. 2020  18:33 Alfonz
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MACKOVÁ, K. -- ONDREJIČKA, V. Urbánna bezpečnosť ako aspekt kvality života v meste (modelové územie Obchodná ul. Bratislava). Diplomová práce. 2019.

Originální název: Urbánna bezpečnosť ako aspekt kvality života v meste (modelové územie Obchodná ul. Bratislava)
Anglický název: Urban safety as an aspect of quality of life in the city (model area Bratislava)
Český název:
Autor: Ing. Katarína Macková
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: verejný priestor, urban security, urbánna bezpečnosť, public space, general plan of urban security, sociálne správanie, bezpečnosť, prevencia kriminality, crime prevention, security, social behaviour, generel urbánnej bezpečnosti
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Katarína Macková
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)