11. 12. 2019  10:07 Hilda
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KATKÓ, T. -- ONDREJIČKA, V. SMART CITY – Inštitucionálne determinanty v podmienkach hl.m.SR Bratislavy. Diplomová práce. 2019.

Originální název: SMART CITY – Inštitucionálne determinanty v podmienkach hl.m.SR Bratislavy
Anglický název: SMART CITY - Institutional determinants under the conditions of Bratislava
Český název:
Autor: Ing. Tomáš Katkó
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Multi level polycentric governance, SMART CITY, Bratislava
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Katkó
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)