16. 12. 2019  14:21 Albína
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KVOROČKOVÁ, V. -- FINKA, M. Harmonizácia dopravnej a zelenej infraštruktúry v krajine na modelovom území Bratislavy. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Harmonizácia dopravnej a zelenej infraštruktúry v krajine na modelovom území Bratislavy
Anglický název: Harmonization of transport and green infrastructure in the country on the model territory of Bratislava
Český název:
Autor: Ing. Veronika Kvoročková
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: zelená infraštruktúra, harmonization, green infrastructure, transport infrastrukcture, dopravná infraštruktúra, harmonizácia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Veronika Kvoročková
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)