22. 11. 2019  14:09 Cecília
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BABINCOVÁ, M. -- FINKA, M. Od smart city ku smart regiónu – modelové územie FUA Piešťany. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Od smart city ku smart regiónu – modelové územie FUA Piešťany
Anglický název: From smart city to smart region - model area of FUA Piešťany
Český název:
Autor: Ing. Michaela Babincová
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Smart City, FUA, region, región
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Michaela Babincová
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)