19. 11. 2019  4:38 Alžbeta
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MILE, T. -- FINKA, M. Manažment dát s využitím GIS ako nástroja adaptability obci – modelové územie Plavecký Štvrtok. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Manažment dát s využitím GIS ako nástroja adaptability obci – modelové územie Plavecký Štvrtok
Anglický název: Data management using GIS as a tool for adaptability of the municipality - model area Plavecký Štvrtok
Český název:
Autor: Ing. Tomáš Mile
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: manažment dát, data management, adaptability, obec, adaptabilita, municipality, GIS software
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Mile
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)