14. 11. 2019  20:43 Irma
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KHOSRAVI, S. -- FINKA, M. Climate change adaptation strategy for urban agglomerations – model area Damavand city. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Climate change adaptation strategy for urban agglomerations – model area Damavand city
Český název:
Autor: Ing. Shokoofeh Khosravi
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: aridity, zraniteľnosť, Damavand County, climate change, zmena klímy, suchosť, urban density, okres Damavand, vulnerability, adaptation, hustota miest, adaptácia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Shokoofeh Khosravi
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)